ବ୍ୟାନର

ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ କ’ଣ?

ଗୃହପାଳିତ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଫର୍ମାଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:

ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ପାଉଚ୍: ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅପ୍ ପାଉଚ୍ ଗୁଡିକ ଏକ ସ୍ standing ୟଂ-ସ୍ଥିତ ଡିଜାଇନ୍ ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ କରିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ସତେଜତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟତ z ଜିପର୍ ବନ୍ଦ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ |

ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫଏଲ୍ ବ୍ୟାଗ୍: ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଫଏଲ୍ ବ୍ୟାଗଗୁଡିକ ଅମ୍ଳଜାନ, ଆର୍ଦ୍ରତା ଏବଂ ଆଲୋକକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଅବରୋଧ କରିଥାଏ, ଯାହା ପୋଷା ଖାଦ୍ୟର ସେଲଫି ବ ending ାଇଥାଏ |

ବର୍ଗ ତଳ ବ୍ୟାଗ:ବର୍ଗ ତଳ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ସ୍ଥିର ତିନି-ଡାଇମେନ୍ସନାଲ୍ ଗଠନ ଅଛି, ଯାହା ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ସହଜ ଥିବାବେଳେ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଇଥାଏ |

ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟାଗ: ସ୍ୱଚ୍ଛ ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଇଥାଏ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ଭିଜୁଆଲ୍ ଆବେଦନ କରିଥାଏ |

ଜିପର୍ ବ୍ୟାଗ୍: ପୋଷା ଖାଦ୍ୟର ସତେଜତା ରକ୍ଷା କରି ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତାକୁ ପ୍ରବେଶ ନକରିବା ପାଇଁ ଜିପର୍ ବ୍ୟାଗ୍ ସୁବିଧାଜନକ ସିଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ |

ଏକକ-ସେବା ବ୍ୟାଗ୍: ଏକକ ସେବା କରୁଥିବା ବ୍ୟାଗଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରି ଅଂଶ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରେ |

ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପ୍ୟାକେଜିଂ: ବ environmental ୁଥିବା ପରିବେଶ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ, ଜ od ବ ଡିଗ୍ରେଡେବଲ୍ ଏବଂ ପୁନ y ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥିରତା ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି |

ଏହି ପ୍ୟାକେଜିଂ ଫର୍ମାଟଗୁଡିକ ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ ବଜାରରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥାଏ, ସୁବିଧା, ସତେଜତା ଏବଂ ଇକୋ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲିସି ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ |ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ୟାକେଜିଂ ଫର୍ମାଟ୍ ଚୟନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଉତ୍ପାଦର ଆବେଦନ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ |

ତୁମର ପ୍ରିୟ ପୋଷା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ୟାକେଜିଂ କ’ଣ?


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଅଗଷ୍ଟ -15-2023 |